Osmancık yolu 4.km - Çorum / TURKEY

Kalite Politikası

Stratejik Hedefler ve Kalite Politikası

  • Yasal ve kurumsal standartlara uyum sağlamayı,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ilerisinde ve hizmetlerini geliştirmeyi, zamanında ve eksiksiz olarak müşterilerine sunmayı,
  • Gün geçtikçe yenilenen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeyi ve gelişebilmeyi,
  • Boya sektöründe her zaman, girişimci, lider ve öğretici olmayı,
  • Çalışanların iş ve kişisel verimliliklerini, memnuniyetlerini artırıcı yönde eğitim ve destek sağlamayı,
  • Şirket çalışanlarının karar verme ve hedef belirleme noktalarında etkin kılınmalarını,
  • Tüm proseslerimizi ölçmeyi, geliştirmeyi ve aralarındaki uyumu sağlamayı,verimimizi artırmayı,fireleri azaltmayı,
  • Şirket büyüme ve gelişme hedeflerinin belirlenmesinde ve izlenmesinde liderlik etmeyi, böylece müşterilerini, paydaşlarını, tedarikçilerini ve çalışanlarını memnun etmeyi ve faydalı ilişkiler içinde olmayı temel amaçlar olarak benimsenmiştir.

En yeni renk trendlerinden haberdar olun